Over Vitaal&Zo

Vitaal&Zo staat voor lang, gelukkig en betekenisvol leven. Wij geloven dat elk mens unieke talenten, kwaliteiten en interesses heeft. En wij geloven dat mensen gelukkig worden door die unieke talenten, kwaliteiten en interesses te benutten. Vitaal&Zo maakt dit mogelijk in de directe woon- en leefomgeving. Dat doen wij door bewoners van een gebouw of buurt te verbinden. Met elkaar en met lokale partners. Bewoners doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Wij faciliteren, met professionele organisatiekracht en met fysieke ruimte.

Stichting Vitaal&Zo is dienstverlener op het gebied van hospitalitymanagement. Vanuit onze visie leveren wij hospitalitymanagement op faciliterende, stimulerende en persoonlijke wijze. Afhankelijk van de wensen en behoeften van bewoners stellen wij een uniek pakket aan voorzieningen, diensten en organisatiekracht samen. Bijvoorbeeld een clubhuis met ruimte voor ontmoeting. En een gastheer of (zoals in ParkEntree) gastvrouw die mensen helpt met het organiseren van leuke dingen, of paraat staat voor hulpvragen. Daarmee ontstaat een leefsfeer waarin bewoners gelukkig en veilig wonen en van betekenis kunnen zijn op de manier die bij hen past. Opdat bewoners het maximale uit het leven kunnen halen!